Plan komunikacji na 2018 rok

Przedstawiamy Państwu aktualny Harmonogram realizacji Planu komunikacji na 2018 rok zatwierdzony w dniu 08 grudnia 2017 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Harmonogram określa terminy i zakres realizacji działań komunikacyjnych mających na celu, m.in. informowanie o LSR i LGD, informowanie o ogłoszonych konkursach i zasadach realizacji projektów. Wszystkie opisane działania są skierowane do lokalnej społeczności, w szczególności do osób z grup defaworyzowanych, potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów.

Harmonogram Planu komunikacji na 2018 rok – zobacz.