• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Plan komunikacji

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 (1.54MB)
Dodano: 12/12/2017
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 (1.96MB)
Dodano: 27/12/2017
Opis: aktualizacja III

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 (1.93MB)
Dodano: 07/08/2017
Opis: aktualizacja II

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Plan komunikacji (515.16KB)
Dodano: 01/09/2017
Opis: Przyjęty uchwałą XV Walnego Zebrania Członków w dniu 22-06-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Plan komunikacji (618.63KB)
Dodano: 26/04/2016
Opis:

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.