• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Plan szkoleń Rady i pracowników

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" (1.02MB)
Dodano: 13/04/2017
Opis:

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Plan szkoleń dla pracowników organu decyzyjnego i pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" (931.33KB)
Dodano: 02/09/2016
Opis: zmiana

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Plan szkoleń dla pracowników organu decyzyjnego i pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" (938.17KB)
Dodano: 26/04/2016
Opis:

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.