• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Po szkoleniu – Podejmowanie działalności gospodarczej

115 października odbyło się spotkanie szkoleniowe w Goworowie poprzedzające planowany nabór wniosków nr II/2020 na projekty związane z podejmowaniem działalności  gospodarczej w ramach przedsięwzięcia o nazwie LSR: Zasoby a Przedsiębiorczość. Uczestnikom zostały przedstawione warunki udzielenia wsparcia, jakie każdy wnioskodawca powinien spełnić, kryteria wyboru operacji, na podstawie których przeprowadzany jest wybór złożonych w konkursie wniosków oraz formularz: wniosku, biznesplanu i umowy o przyznaniu pomocy.

Zdjęcia ze szkolenia – zobacz

Kolejne spotkania zaplanowano w Czerwinie – 20.10.2020 r., Rzekuniu – 29.10.2020 r., Troszynie – 04.11.2020 r. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie LGD: www.zascianekmazowsza.pl

Opublikowano: 19 października 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey