• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

„Polski Producent Żywności” 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza ” informuje o tegorocznej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej „Polski Producent Żywności” organizowanej przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z Poznania.

Ideą przedsięwzięcia jest promowanie najlepszych polskich producentów żywności działających na terenie Polski, w tym także na Mazowszu oraz wytwarzanych przez nich produktów.

Szczegółowe informacje – zobacz.

Opublikowano: 5 marca 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.