• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Posiedzenie Zarządu

22 marca 2018 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”. W Posiedzeniu wzięło udział 8 osób.

Prezes Zarządu Pani Marzena Jastrzębska otworzyła Posiedzenie i przywitała wszystkich zebranych członków Zarządu LGD. Dyrektor biura Pani Anna Tyszka przedstawiła sprawozdanie z pracy biura. Następnie Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017.

Zarząd podjął 2 uchwały:

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 26 marca 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.