Posiedzenie Zarządu

22 marca 2018 roku odbyło się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”. W Posiedzeniu wzięło udział 8 osób.

Prezes Zarządu Pani Marzena Jastrzębska otworzyła Posiedzenie i przywitała wszystkich zebranych członków Zarządu LGD. Dyrektor biura Pani Anna Tyszka przedstawiła sprawozdanie z pracy biura. Następnie Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017.

Zarząd podjął 2 uchwały:

  • w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
  • w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR.

Zdjęcia – zobacz.