Projekty POKL

  • „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • „Integracja poprzez tradycje” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
  • „Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza” – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego