• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Oddolona inicjatywa społeczna na terenie działania LGD „Zaścianek Mazowsza”

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Ulotka informacyjna (173.06KB)
Dodano: 22/05/2012
Opis: projekt pt.: "Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram spotkań promocyjnych (235.89KB)
Dodano: 22/05/2012
Opis: projekt pt.: "Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy (507.13KB)
Dodano: 22/05/2012
Opis: projekt pt. "Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Regulamin realizacji projektu (478.21KB)
Dodano: 22/05/2012
Opis: projekt pt.: "Oddolna inicjatywa społeczna na terenie działania LGD Zaścianek Mazowsza"

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.