• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zachęca organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, społeczników do skorzystania z punktu konsultacyjnego, gdzie można uzyskać  informacje między innymi na temat źródeł finansowania projektów, sposobów sporządzenia wniosków o dofinansowanie, zasad funkcjonowania i zakładania organizacji pozarządowych oraz wiele innych.

Oferta aktualna jest do 31-12-2019 r. Aby skorzystać z bezpłatnych konsultacji należy zgłosić taką chęć  pod numerem telefonu: 29 76 71 825.

Punkt konsultacyjny został zorganizowany w ramach projektu pt. „Forum inicjatyw Społecznych Mazowsza Północno – Wschodniego” realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszeniem Projekt Radomir, Federacją Mazowia finansowany z środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przechwytywanie

Opublikowano: 13 listopada 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey