• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Rzekuń – odwołane szkolenie

Informujemy, że szkolenie na temat – Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru wniosków numer II/2020  dotyczących przedsięwzięcia „Zasoby a Przedsiębiorczość”  w Rzekuniu 29.10.2020 w podanym terminie nie odbędzie się. O nowym terminie szkolenia poinformujemy.

Opublikowano: 28 października 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey