• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Seminarium dla Aktywnych

Seminarium dla Aktywnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza osoby związane z sektorem społecznym północno-wschodniego Mazowsza na bezpłatne seminarium pt. „Seminarium dla Aktywnych – przegląd dobrych praktyk sektora społecznego”.

Kiedy:  10 grudnia 2020 roku, godz. 13:00 – 16:00

Gdzie: platforma ZOOM
Link do spotkania otrzymają Państwo drogą mailową na adres wpisany w formularzu zgłoszeniowym.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Warunkiem udziału jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest w linku: formularz zgłoszeniowy – otwórz

Opis: Wydarzenie jest podsumowaniem projektu pt. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020”, który obejmował cztery działania: przeprowadzenie cyklu szkoleniowego „Szkoła Lokalnych Liderów”, udzielanie doradztwa „Mobilny Punkt Konsultacyjny”, stworzenie i udostępnienie internetowej bazy informacji na temat sektora społecznego „Mapa Aktywności Społecznych” oraz prezentację dobrych praktyk „Seminarium dla Aktywnych”.
Podczas Seminarium zaprezentowane zostaną dobre praktyki związane z działaniami społecznymi. Uczestnicy Szkoły Lokalnych Liderów przedstawią swoje aktywności w obszarze m. in. oddolnych działań w lokalnych społecznościach, aktywizowania mieszkańców, integracji społecznej i różnych form podejmowanych działań społecznych. Zostanie również zaprezentowana Mapa Aktywności Społecznych oraz ostrołęckie partnerstwo sektora społecznego.
W seminarium udział weźmie Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pani Sara Michalska.
W charakterze eksperta i moderatora spotkania wystąpi Pan Andrzej Rybus – Tołłoczko.
Dla uczestników seminarium przewidziane zostały materiały promujące mapę w formie kalendarzy na nadchodzący 2021 rok.

Program seminarium:
12:30 – 13:00 Rejestracja uczestników
13:00 – 13:15 Otwarcie seminarium, przywitanie uczestników i wprowadzenie
Marzena Jastrzębska – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
13:15 – 13:30 Współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi
Sara Michalska – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
13:30 – 14:20 Prezentacja dobrych praktyk lokalnych inicjatyw:
„Aktywnie i pożytecznie”
Jolanta Zera – Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz „Drwęczanka”
„Z przyrodą za pan brat”
Barbara Walczak – Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiance
„Radomir wciąż się rozwija”
Robert Niedzwiecki – Stowarzyszenie Projekt Radomir
„Współpraca się opłaca”
Marzena Kobylińska – Koło Gospodyń Wiejskich „Pilicaki”
„Integracja mieszkańców z historią w tle”
Agnieszka Kryspin-Gałązka – Stowarzyszenie Zakręceni
„Stacja Kultury Kurpie”
Izabela Gawek – Koło Gospodyń Wiejskich w Kurpiach Dworskich i Szlacheckich
14:20 – 14:30 Przerwa
14:30 – 14:40 Prezentacja Mapy Aktywności Społecznych
Anna Tyszka – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”
14:40 – 15:10 Rozwój sektora społecznego w Polsce, w kontekście planowanych zmian prawnych
Andrzej Rybus-Tołłoczko – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego
15:10 – 15:30 Partnerstwo Forum Inicjatyw Społecznych – aktualne wyzwania i plany na przyszłość
Łukasz Wachowski – Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
15:30 – 16:00 Dyskusja i podsumowanie

Wymagania: własny komputer/laptop, dostęp do szybkiego Internetu, podstawowa umiejętność obsługi Windows i chęć poznania ciekawych inicjatyw.

Dofinansowanie (1)

Opublikowano: 26 listopada 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3