• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Spotkanie informacyjne FIO – Mazowsze Lokalnie

DSC 034211 marca 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przeprowadziło spotkanie informacyjne dotyczące Programu FIO – Mazowsze Lokalnie. W związku z trwającym konkursem fiszki projektowe można składać za pośrednictwem generatora do 18 marca do godziny 12:00. Dotacja może wynosić od 1500 zł do 5000 zł i ma być przeznaczona na inicjatyw oddolne angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego, wsparcie młodych organizacji lub grup samopomocowych

Szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej http://mazowszelokalnie.pl/

Zdjęcia ze spotkania – zobacz

Opublikowano: 19 marca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.