• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

SPOTKANIE INFORMACYJNE FIO – MAZOWSZE LOKALNIE

„Realizujecie działania lokalne, pracujecie na rzecz społeczności, jesteście grupą, która chce zrobić coś dla siebie lub mieszkańców?

 

Zapraszamy na spotkanie w Rzewniu  „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną” – 16 lipca o 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzewniu, gdzie dowiecie się:

 

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

  1. Grupy nieformalne
  2. Grupy samopomocowe
  3. Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację a ich budżet nie przekracza 25 tys. zł.

Szczegółowy program Inspiratorium w załączeniu.

Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Więcej na temat programu: www.mazowszelokalnie.pl

 

Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać na adres lgdzascianekmazowsza@wp.pl

Program INSPIRATORIUM

FIO-Mazowsze Lokalnie

Rzewnie, 16 lipca 2018 r. Urząd Gminy w Rzewniu

10:00 – 10.30 FIO-Mazowsze Lokalnie – zasady konkursu.

Czas na pytania i odpowiedzi.

10.30 – 11.00 Inspiracje – prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie w ubiegłych latach.

Dyskusja o potrzebach lokalnych.

11.00 – 12.00 Zajęcia praktyczne pozwalające przygotować własny pomysł do konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie.
Opublikowano: 11 lipca 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.