• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Projekty własne LGD

Operacja własna Nr I/2021/W:

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD – Nr I/2021/W

Załącznik nr 1 do Informacji – Kryteria wyboru operacji

Załącznik Nr 2 do Informacji  – Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023

Procedura wyboru operacji

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Operacja własna Nr II/2019/W:

Informacja o nie zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę – Nr II/2019/W

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD – Nr II/2019/W

Załącznik nr 1 do Informacji – Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 2 Informacji – Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD – Nr II/2019/W

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023

Procedura wyboru operacji

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Operacja własna Nr I/2019/W:

Informacja nie zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę – Nr I/2019/W

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD – Nr I/2019/W

Załącznik nr 1 do Informacji – Kryteria wyboru operacji

Załącznik nr 2 do Informacji – Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 – 2023

Procedura wyboru operacji

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Operacja własna Nr I/2018/W:

Informacja o nie zgłoszeniu zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę – Nr I/2018/W

Pobierz: Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD (613.75KB) Dodano: 22/05/2018 Opis: Nr I/2018/W

Pobierz: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (362.69KB) Dodano: 22/05/2018 Opis: Nr I/2018/W

Pobierz: Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (634.68KB) Dodano: 22/05/2018 Opis: Nr I/2018/W

Dokumenty:

Pobierz: Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (12.16MB) Dodano: 26/04/2016 Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 8/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” z dnia 30/12/2015 roku

Pobierz: Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (362.69KB) Dodano: 26/04/2016 Opis: Zatwierdzone uchwałą nr 10/2015 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza z dnia 30/12/2015

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey