• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Ewaluacja

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Raport kwartalny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR) (B)
Dodano: 02/05/2018
Opis: Sporządzony na dzień 31.03.2018 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Prezentacja - warsztat refleksyjny 2018 (2.84MB)
Dodano: 20/02/2018
Opis: podsumowująca dotychczasową realizację LSR i działania LGD "Zaścianek Mazowsza"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Formularz zgłoszeniowy na warsztat refleksyjny (429.74KB)
Dodano: 08/02/2018
Opis: Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD ,,Zaścianek Mazowsza" w roku 2016 i 2017.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Harmonogram warsztatu refleksyjnego (464.35KB)
Dodano: 08/02/2018
Opis: Warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD ,,Zaścianek Mazowsza" w roku 2016 i 2017.

This is not a valid download id

This is not a valid download id

This is not a valid download id

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR) (1.07MB)
Dodano: 31/01/2018
Opis: Sporządzony na dzień 31-12-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Raport kwartalny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR) (3.71MB)
Dodano: 17/10/2017
Opis: Sporządzony na dzień 30-09-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Raport kwartalny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR) (B)
Dodano: 28/07/2017
Opis: Sporządzony na dzień: 30-06-2017 rok

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Raport kwartalny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR) (3.74MB)
Dodano: 09/05/2017
Opis: Sporządzony na dzień: 31-03-2017 rok

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR) (1.31MB)
Dodano: 17/01/2016
Opis: Sporządzony na dzień: 31-12-2016 rok

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Raport kwartalny z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 (LSR) (1.04MB)
Dodano: 10/01/2016
Opis: Sporządzony na dzień: 30-09-2016 rok

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.