• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Monitoring

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Pobierz: Ankieta Monitorująca (566.19KB)
Dodano: 28/04/2017
Opis: Zatwierdzona przez Zespół ds. monitoringu i ewaluacji LSR w dniu 03-04-2017 r.

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Ankieta Monitorująca (684.02KB)
Dodano: 28/04/2017
Opis: Zatwierdzona przez Zespół ds. monitoringu i ewaluacji LSR w dniu 03-04-2017 r.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.