• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Zrealizowane projekty

Czarny i Biały Ubranie Moda Zdjęcie KolażBeneficjent: Nina Kowalska

Tytuł operacji: Ośrodek Opiekuńczo – Szkoleniowy dla Psów

Czas realizacji operacji: od 17 luty 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje:  Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Start Produkcji i Usług

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności usługowej związanej z opieką nad zwierzętami domowymi oraz utworzenie jednego etatu i utrzymanie go przez okres co najmniej 2 lat od dnia płatności ostatecznej.

Zdjęcia – zobacz

____________________________

Brown and Green Clean Grid Color Inspiration Moodboard Photo CollageBeneficjent: Bartłomiej Żyznowski

Tytuł operacji: Uruchomienie innowacyjnej działalności związanej z produkcją na drukarkach 3D 

Czas realizacji operacji: od 30 stycznia 2020 r. do 21 kwietnia 2020 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje:  Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Start Produkcji i Usług

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi związane z produkcją za pomocą drukarek 3D. Realizacja operacji przyczyni się do utworzenia 1,0 etatu i utrzymania go przez okres 2 lat od otrzymania płatności ostatecznej.

Zdjęcia – zobacz

____________________________

1001

Beneficjent: Adam Jankowski

Tytuł operacji: USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

Czas realizacji operacji: od 13 stycznia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje:  Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Start Produkcji i Usług

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Podjęcie działalności w zakresie świadczenia usług remontowo-budowlanych na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza”. Realizacja operacji przyczyni się do utworzenia jednego miejsca pracy w formie samozatrudnienia i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia płatności końcowej. 

Zdjęcia – zobacz

____________________________

5Beneficjent: Agnieszka Rybaczyk

Tytuł operacji: Działalność usługowa w Szarłacie gm. Goworowo – wynajem pokoi gościnnych

Czas realizacji operacji: od 25 kwietnia 2017 r. do 24 kwietnia 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje:  Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Zasoby a Przedsiębiorczość

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Podjecie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług wynajmu pokoi.

Zdjęcia – zobacz

____________________________

1Beneficjent: Gmina Rzekuń

Tytuł operacji: Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Rozwory w gminie Rzekuń

Czas realizacji operacji: od 21 grudnia 2018 r. do 02 grudnia 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 44 894,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 64 443,38 zł

Całkowita wartość operacji: 134 998,90 zł

Opis operacji: Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsca do grillowania w miejscowości Rozwory.

Zdjęcia – zobacz

____________________________

7Beneficjent: Gmina Rzekuń

Tytuł operacji: Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dzbenin w gminie Rzekuń

Czas realizacji operacji: od 21 grudnia 2018 r. do 02 grudnia 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 45 003,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 70 726,16 zł

Całkowita wartość operacji: 112 777,15 zł

Opis operacji: Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsca do grillowania w miejscowości Dzbenin.

Zdjęcia – zobacz

____________________________

2Beneficjent: Gmina Rzekuń

Tytuł operacji: Miejsce integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Zabiele w gminie Rzekuń

Czas realizacji operacji: od 21 grudnia 2018 r. do 02 grudnia 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 45 078,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 70 845,15 zł

Całkowita wartość operacji: 128 564,85 zł

Opis operacji: Umożliwienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsca do grillowania w miejscowości Zabiele.

Zobacz – galeria

____________________________

 

IMG 0528Beneficjent: Gmina Goworowo

Czas realizacji operacji: od 04 kwietnia 2017 r. do 28 września 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 35 688,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 56 088,00 zł

Całkowita wartość operacji: 56 088,00 zł

Opis operacji: Utworzenie miejsca aktywności i integracji społeczności poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Żabinie.

Zobacz – galeria

 

 

 

IMG 0574Beneficjent: Gmina Goworowo

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Czas realizacji operacji: od 04 kwietnia 2017 r. do 28 września 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 35 688,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 56 088,00 zł

Całkowita wartość operacji: 56 088,00 zł

Opis operacji: Utworzenie miejsca aktywności i integracji społeczności poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Kaczce.

Zdjęcia – zobacz

 

 

WP 20181105 08 39 01 ProBeneficjent: Gmina Goworowo

Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Damięty

Czas realizacji operacji: od 24 marzec 2017 r. do 28 września 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 37 567,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 59 040,00 zł

Całkowita wartość operacji: 59 040,00 zł

Opis operacji: Utworzenie miejsca aktywności i integracji społeczności poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Damiętach.

Zdjęcia – zobacz

 

 

DSCN2908 Beneficjent: Gmina Troszyn

Tytuł operacji: Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo

Czas realizacji operacji: od 28 kwietnia 2017 r. do
27 marca 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania:  38 119,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 59 907,57 zł

Całkowita wartość operacji: 88 898,00 zł

Opis operacji: Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Opęchowo.

Zdjęcia – zobacz

 

 

 

20190819 160450Beneficjent: Gmina Troszyn

Tytuł operacji: Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn

Czas realizacji operacji: od 28 marzec 2017 r. do 27 marca 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 82 133,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 129 079,63 zł

Całkowita wartość operacji: 151 500,00 zł

Opis operacji: Poprawa warunków służących integracji oraz włączeniu wycofanych grup defaworyzowanych poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Troszyn.

Zdjęcia – zobacz

 

 

 

DSC 0068

Tytuł:  „Utworzenie Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w miejscowości Dąbek”

Beneficjent: Gmina Troszyn

Czas realizacji operacji: od  28 marca 2017 do 28 marca 2019 r.

Zakres, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania: 37 917,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 59 590,63 zł

Całkowita wartość operacji: 78 948,01 zł

Zdjęcia – zobacz.

 

IMG 20171206 115243Tytuł:  „Utworzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Boruty”

Beneficjent: Gmina Rzewnie

Czas realizacji operacji: od 4 kwietnia 2017 do 19 grudnia 2017 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „MILA-Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 44 542,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 70 002,83 zł

Całkowita wartość operacji: 88 690,11 zł

Opis operacji: Na niezagospodarowanej działce wykonano urządzenia terenu rekreacyjno – integracyjnego dla mieszkańców wsi – siłownię plenerową (urządzenia fitness do treningu brzucha, górnych partii mięśni oraz treningu ogólnorozwojowego), plac zabaw ( zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa, młynek sprawnościowy, ławkostół) oraz altanę i ławeczki wolnostojące. Wszystkie w/w elementy zapewniają ofertę dla różnych grup społecznych i wiekowych. Siłownia plenerowa skierowana jest dla młodzieży, a także osób w średnim wieku. Plac zabaw jest idealnie dopasowany do najmłodszej grupy wiekowej zaś altana jest idealnym miejscem dla osób starszych.

Zdjęcia – zobacz.

 

IMG 20171206 114030Tytuł:  „Utworzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Łaś”

Beneficjent: Gmina Rzewnie

Czas realizacji operacji: od 04 kwietnia 2017 do 19 grudnia 2017 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „MILA-Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 48 864,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 76 794,05 zł

Całkowita wartość operacji: 117 885,88 zł

Opis operacji: Na części działki od strony południowej zamontowano urządzenia terenu rekreacyjno – integracyjnego dla mieszkańców wsi – siłownię plenerową (urządzenia fitness do treningu brzucha, górnych partii mięśni oraz treningu ogólnorozwojowego), plac zabaw ( zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa, młynek sprawnościowy, ławkostół) oraz altanę i ławeczki wolnostojące. Wszystkie w/w elementy zapewniają ofertę dla różnych grup społecznych i wiekowych. Siłownia plenerowa skierowana jest dla młodzieży, a także osób w średnim wieku. Plac zabaw jest idealnie dopasowany do najmłodszej grupy wiekowej zaś altana jest idealnym miejscem dla osób starszych.

Zdjęcia – zobacz.

 

SkompresowaneTytuł:  „Budowa terenu rekreacyjnego w Grodzisku Dużym”

Beneficjent: Gmina Czerwin

Czas realizacji operacji: od 19 kwietnia 2017 do 27 lipca 2018 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „MILA-Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 44 349,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 69 698,88 zł

Całkowita wartość operacji: 69 698,88 zł

Opis operacji: W ramach realizacji inwestycji powstało w Grodzisku Dużym ogólnodostępne, otwarte bez ograniczeń czasowych i bez pobierania opłat nowoczesne miejsce do integracji społecznej. Na placu zabaw powstały urządzenia przeznaczone dla dzieci. Utworzono również siłownię plenerową. W skład placu rekreacyjno-integracyjnego wchodzi również altana drewniana z grillem murowanym o konstrukcji kamiennej i wyposażenie w stoły i ławki. Konstrukcja wiaty drewniana, pokryta gontem bitumicznym. Podłoga wiaty utwardzona jest kostką brukową.

Zdjęcia – zobacz.

 

IMG 5697Tytuł:  „Budowa terenu rekreacyjno – integracyjnego w Czerwinie”

Beneficjent: Gmina Czerwin

Czas realizacji operacji: od 28 marca 2017 do 27 lipca 2018 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „MILA-Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 44 924,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 70 602,22 zł

Całkowita wartość operacji: 70 602,22 zł

Opis operacji: W ramach realizacji inwestycji powstało w Czerwinie ogólnodostępne, otwarte bez ograniczeń czasowych i bez pobierania opłat nowoczesne miejsce do integracji społecznej. Na placu zabaw powstały urządzenia przeznaczone dla dzieci. Utworzono również siłownię plenerową. W skład placu rekreacyjno-integracyjnego wchodzi również altana drewniana z grillem murowanym o konstrukcji kamiennej i wyposażenie w stoły i ławki. Konstrukcja wiaty drewniana, pokryta gontem bitumicznym. Podłoga wiaty utwardzona jest kostką brukową.

Zdjęcia – zobacz.

 

Beneficjent: Kuczyńska Barbara

Tytuł operacji: Uruchomienie zakładu przetwórstwa rolno – spożywczego

Czas realizacji operacji: od 24 kwiecień 2017 r. do 03 lipiec 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Uruchomienie własnej działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem artykułów spożywczych na obszarze LGD „Zaścianek Mazowsza” oraz stworzenie jednego miejsca pracy.

Zdjęcia – zobacz.

 

IMG 8507 1

Beneficjent: Marciniak Ewelina

Tytuł operacji: Nowy Trend – Salon Fryzjerski

Czas realizacji operacji: od 19 kwiecień 2017 r. do 24 styczeń 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Stworzenie dla siebie stabilnego miejsca pracy, tym samym źródła dochodu przez otwarcie działalności gospodarczej salon fryzjerski na obszarze LGD.

Zdjęcia – zobacz

 

 

Skompresowane 4 Beneficjent: Jastrzębska Jolanta

Tytuł operacji: Produkcja mebli – podjęcie działalności

Czas realizacji operacji: od 04 maja 2017 r. do 16 luty 2018 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Zapewnienie dla siebie stabilnego, stałego źródła dochodu oraz przezwyciężenie trudnej sytuacji związanej z utrudnionym dostępem do rynku pracy poprzez samozatrudnienie w podjętej działalności gospodarczej na terenie LGD oferującej nowy produkt zaspokajający niszowe potrzeby grupy docelowej klientów.

Zdjęcia – zobacz.

 

Beneficjent: Żaneta Suchta.

Tytuł operacji: Gabinet weterynaryjny.

Czas realizacji operacji: od 29 marca 2017 r. do 06 października 2017 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Podjęcie działalności gospodarczej o charakterze gabinetu weterynaryjnego oraz stworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia w gminie Rzewnie.

Zdjęcia – zobacz.

 

 

Beneficjent: Jan Wachowski

Tytuł operacji: Uruchomienie własnej działalności gospodarczej wypożyczalnia, naprawy przyczepek i lawet JAWPOL.

Czas realizacji: od 04 maja 2017 r. do 02 listopada 2017r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł.

Opis operacji: Uruchomienie własnej działalności gospodarczej oferujące nowe produkty na obszarze LGD  ,,Zaścianek Mazowsza”, w ramach głównego PKD 77.39 Z – Wynajem dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowane oraz stworzenie i utrzymanie jednego miejsca pracy (samozatrudnienie).

Zdjęcia – zobacz.

 

Beneficjent: Marek Zera

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia dla nowo powstającej działalności gospodarczej świadczącej usługi układania nowoczesnych wykładzin.

Czas realizacji operacji: od 7 kwietnia 2017 r. do końca sierpnia 2017 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis operacji: Operacja miała na celu podjęcie działalności gospodarczej na terenie Gminy Rzekuń o charakterze usług układania nowoczesnych wykładzin oraz utworzenie miejsca pracy w formie samozatrudnienia na okres minimum 2 lat od dnia wypłaty płatności końcowej poprzez wyposażenie firmy w odpowiedni sprzęt.

 

Galeria – zobacz.

 

Beneficjent: Aldona Anna Szabłowska

Tytuł operacji: Pasja

 

Czas realizacji operacji: od 14 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

 

 

Zakres, w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Opis operacji: Operacja miała na celu podjęcie działalności gospodarczej poprzez otworzenie zakładu produkującego wyroby galanteryjne. Cel operacji zostanie utrzymany przez okres minimum 2 lat licząc od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zdjęcia – zobacz

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3