• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenia dla wnioskodawców

DSC 0548

W dniach 9, 13, 15, 21, 23 maja 2019 roku Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza” przeprowadziło cykl szkoleń dla osób i podmiotów zainteresowanych wsparciem w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Wsparcie oferowane w ramach planowanych w 2019 roku naborów wniosków dotyczy premii na podjęcie nowej działalności gospodarczej na obszarze 5 członkowskich gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn.

Szkolenia przeprowadziła dyrektor biura LGD „Zaścianek Mazowsza” – Anna Tyszka. Na początku zostały dokładnie omówione warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w tym: postawy prawne, zasady wyboru operacji, procedury i kryteria wyboru, zobowiązania wynikające z umowy przyznania pomocy oraz najważniejsze elementy biznesplanu w tym projekcja finansowa dla wnioskowanej działalności gospodarczej. Każdy z uczestników otrzymał materiały dotyczące szkolenia.

Łącznie w szkoleniach wzięło 41 osób.

Zdjęcia ze szkolenia w Troszynie z dnia 13 maja 2019r. – zobacz

Zdjęcia ze szkolenia w Rzekuniu z dnia 15 maja 2019r. – zobacz

Zdjęcia ze szkolenia w Czerwinie z dnia 21 maja 2019r. – zobacz

Zdjęcia ze szkolenia w Goworowie z dnia 23 maja 2019r. – zobacz

 

Opublikowano: 27 maja 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey