• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenia grantobiorców

DSC 0031W dniach 24, 25, 26 września 2018r. odbyły się spotkania szkoleniowo – konsultacyjne dotyczące zasad i warunków ubiegania się o powierzenie grantów w ramach przedsięwzięcia LSR: ISKRA- Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności. Uczestnikom zostały przedstawione zasady ubiegania się o granty, regulacje prawne grantów, oraz warunki przyznania takiej pomocy.

Zdjęcia – zobacz.

 

Opublikowano: 15 października 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.