• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenia i nabór wniosków – rozwijanie działalności gospodarczej

DSC 0421

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” rozpoczęło cykl pięciu szkoleń w związku z ogłoszonym naborem wniosków nr III/2019 na projekty związane z rozwijaniem działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia o nazwie: Innowacyjny Zaścianek. 18 i 20 września odbyły się spotkania w Goworowie i Czerwinie. Uczestnikom zostały przedstawione warunki udzielenia wsparcia, jakie każdy wnioskodawca powinien spełnić, kryteria wyboru operacji, na podstawie których przeprowadzany jest wybór złożonych w konkursie wniosków oraz formularz: wniosku, biznesplanu i umowy o przyznaniu pomocy.

Zdjęcia ze szkoleń – zobacz

Kolejne spotkania zaplanowano w Rzekuniu – 24.09.2019 r., Troszynie – 26.09.2019 r., Rzewniu – 30.09.2019 r. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie LGD: www.zascianekmazowsza.pl

Opublikowano: 22 września 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey