• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ DLA KGW I NGO

logozastrone

 

W związku z udziałem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”Programie „Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i finansowanym przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności

zapraszamy przedstawicieli

organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich

do skorzystania z bezpłatnej oferty szkoleniowej dotyczącej prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej.

 

 

Tematy i terminy:

Uproszczona ewidencja księgowa dla KGW
19 kwietnia 2021 r. w godzinach  14:00 – 17:00

program szkolenia: program- przejdź

Uproszczona ewidencja księgowa dla NGO
22 kwietnia 2021 r. w godzinach  14:00 – 17:00,
program szkolenia: program- przejdź

Pełna ewidencja księgowa
26 kwietnia 2021 r. w godzinach  14:00 – 17:00,
program szkolenia: program- przejdź

Deklaracje CIT-8, CIT-8/O, CIT- D
29 kwietnia 2021 r. w godzinach  14:00 – 17:00,
program szkolenia: program- przejdź

 

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniach należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy- przejdź

Spotkania odbędą się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Link z dostępem do spotkania zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Katarzynę Adamską – DutkiewiczWiceprezeskę i Główną Księgową Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Fundacja od 1996 roku prowadzi działalność oświatową i naukową, przede wszystkim w zakresie wspierania różnych form aktywności służących zdobywaniu przez obywateli umiejętności współuczestniczenia w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, promowanie poprzez aktywizację środowisk lokalnych, postaw obywatelskich, wyrażających się w braniu odpowiedzialności za otaczającą nas społeczność i jej problemy.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zachęca również do korzystania z bezpłatnych porad Certyfikowanego Doradcy Lokalnego – Anny Tyszki, która ukończyła cykl edukacyjny w ramach Programu FRSO i służy pomocą w zakresie zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”                                                                                                                                         
ul. Polna 15, 07-405 Troszyn
tel. 29 767-18-25
e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl

Projekt bez tytułu

 

 

 

 

Opublikowano: 7 kwietnia 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3