• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Formalno-prawne aspekty działania KGW – Szkolenie

LOGO MOWES nowe

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostrołęce zaprasza przedstawicieli kół gospodyń wiejskich na bezpłatne szkolenie pn. „Formalno-prawne aspekty działania KGW”, które odbędzie się w dniu 12.12.2019 (czwartek) w godz. 11.00-15.00 w Centrum Inkubacji i Rozwoju MOWES w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6.

Program szkolenia:

  1. Część merytoryczna:
  1. Część finansowa:
  1. Skąd pozyskiwać dotacje i jak je rozliczać?
  1. Jak mądrze współpracować?

Szkolenie poprowadzi Andrzej Rybus-Tołłoczko

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona – prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 os. z organizacji. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu mailowo na adres: akosowska@cofund.org.pl (wpisując imię, nazwisko, nazwę organizacji i nr tel.).

Przechwytywanie2

Opublikowano: 26 listopada 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey