• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenie dla KGW

indeks

 

Przechwytywanie 6Szkolenie dla KGW powiatu ostrołęckiego

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD) zapraszają przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Wymogi prawno-księgowe w kole gospodyń wiejskich w związku z ich rejestracją w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich oraz zasady funkcjonowania organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniu 8.04.2019 (poniedziałek) w godz. 14.00-17.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka.

Plan szkolenia:

13.50-14.00    Rejestracja uczestniczek i uczestników (kawa powitalna)

14.00-15.00    Rozliczenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wymogi wynikające z rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich – Przedstawiciel ARiMR Biuro Powiatowe w Ostrołęce

15.00-17.00    Prowadzenie spraw finansowych w kole gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowej – przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu telefonicznie pod numerem telefonu: 29-767-18-25 lub mailowo pod adres: lwachowski@cofund.org.pl, lgdzascianekmazowsza@wp.pl

Przechwytywanie

Opublikowano: 2 kwietnia 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey