• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Księgowość w kole gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowej – Szkolenie

LOGO MOWES nowe

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostrołęce zaprasza przedstawicielki kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. „Księgowość w kole gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowej”, które odbędzie się w dniu 29.11.2019 (piątek) w godz. 13.00-16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwinie.

Plan szkolenia:

12.50-13.00    Rejestracja uczestniczek

13.00-16.00    Prowadzenie spraw finansowych w kole gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowej, w tym  praktyczna instrukcja samodzielnego prowadzenia uproszczonej księgowości w kole i stowarzyszeniu.

Szkolenie poprowadzi Aldona Olszewska – zawodowa księgowa, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu księgowości w organizacjach pozarządowych oraz szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie księgowości.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia

Liczba miejsc jest ograniczona. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl (wpisując imię, nazwisko, nazwę organizacji i nr tel.).

 

Przechwytywanie2

Opublikowano: 26 listopada 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey