• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenie – Jak organizować, prowadzić i dokumentować spotkania online?

ngo logoZachęcamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu on-line. Omówione zostaną następujące zagadnienia:

Transmisję będzie można obejrzeć na głównej stronie profilu FB ngo.pl

Termin: 23-07-2020 r.,  godz. 14:00-15:00

Organizator: ngo.pl

Szczegóły – przejdź

Opublikowano: 22 lipca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3