• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenie KGW

DSC 0342Dnia 08.04.2019 r. odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Wymogi prawno-księgowe w kole gospodyń wiejskich w związku z ich rejestracją w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich oraz zasady funkcjonowania organizacji pozarządowej”. Organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES) w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD).  W przeprowadzenie szkolenia włączyły się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Ostrołęce i Urząd Skarbowy w Ostrołęce. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedziały się między innymi o wymogach wynikających z rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, jak rozliczyć dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz jak prowadzić sprawy finansowe w kole gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowej.

W szkoleniu wzięło 50 osób.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 24 kwietnia 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey