• Kontrast
 • Powiększ
 • Powiekszony tekst z kontrastem
 • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenie lokalne dla radnych i sołtysów z powiatu ostrołęckiego

119548040 797286697705215 3502814529982017528 oInformujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu mającym na celu podniesienie wiedzy i kompetencji w ramach sprawowanych funkcji w samorządzie.
Szkolenie w głównej mierze skierowane jest do radnych oraz sołtysów z powiatu ostrołęckiego. Lokalni liderzy lub osoby chcące bliżej zapoznać się z działaniami w samorządzie (np. chcące w przyszłości ubiegać się o mandat zaufania publicznego) także mogą zgłaszać chęć uczestnictwa.
Szkolenie w całości poprowadzi prawnik Szymon Osowski na co dzień związany z siecią obywatelską Watchdog Polska:
Termin: Wtorek, 6 października 2020 r. w godzinach od 09:00 do 16:00
Miejsce: Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu w Lelisie

Czego dotyczyć będzie szkolenie? To zależy od Was!
Do wyboru macie kilka tematów:

 1. Jawność
 2. Fundusz sołecki
 3. Prawa i obowiązki radnych
 4. Inicjatywa lokalna
 5. Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
 6. Rola rady gminy
 7. Jednostki pomocnicze gminy
 8. Wasze propozycje
Wszystko od podstaw, przekazane w przystępny i rzeczowy sposób. Ilość miejsc jest ograniczona (związane jest to z zachowaniem reżimu sanitarnego), więc zachęcam do zgłaszania się jak najprędzej. Jak to zrobić? Najlepiej mailowo na adres: kamil.stepnowski@gmail.com  – w temacie wiadomości wpisać „Zgłoszenie na szkolenie”, a w wiadomości podać imię i nazwisko, numer kontaktowy, pełnioną rolę w samorządzie (radny, sołtys, etc) oraz interesujący temat szkolenia (proszę wybrać dwa – łącznie ze swoją propozycją).
Osoby, które znajdą się na liście uczestników spotkania zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie bądź mailowo.
O więcej szczegółów można dopytać pod numerem: 606 724 449.

Szkolenie organizuje:

Wsparcie:

Opublikowano: 16 września 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey