• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenie pn. „ABC działania KGW”

 

mowes 0Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ostrołęce zaprasza przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z subregionu ostrołęckiego (powiaty: ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski
i wyszkowski) na bezpłatne dwudniowe szkolenie pn. „ABC działania KGW”, które odbędzie się w dniach 10-11.06.2021 w godz. 10.00-17.15 w Centrum Inkubacji i Rozwoju MOWES
w Ostrołęce przy ul. Parkowej 6 (sala Aula, III p.).

 
Szkolenie obejmuje całościowo zagadnienia związane ze sprawnym działaniem koła gospodyń wiejskich w odniesieniu do podstaw prawnych funkcjonowania, prowadzenia uproszczonej księgowości oraz sprawozdawczości finansowej.
Szkolenie poprowadzi Edyta Koper – księgowa od zawsze, od ponad 10 lat związana z sektorem pozarządowym. Certyfikowany doradca finansowo-księgowy dla NGO w programie Fimango. Od wejścia w życie ustawy w 2018 jej życie szkoleniowo-doradcze zdominowały KGW. Zaczęła od założenia KGW tam, gdzie mieszka. Przygotowała własny program szkoleniowy wprowadzający koła w świat uproszczonej księgowości. Trener. Praktyk. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich RAZEM.
 
Program szkolenia:
1. Co mogą robić KGW
1) Co ustawa pozwala robić KGW
2) Statut (- co to i po co, – co to są cele statutowe, – co KGW pozwala robić statut, – co zmienić, -jak zmienić)
3) Jakie są warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji (uepik):
– przychody jakie wolno osiągać
– inne warunki (kiedy zgłaszać, kiedy rezygnować)
2. Podatki w KGW
1) VAT – KGW jako podatnik zwolniony (kiedy, pod jakimi warunkami)
2) Kasa fiskalna – zwolnienie dla KGW (pod jakimi warunkami) oraz kiedy koło musi mieć kasę
3) Dokumentowanie sprzedaży (faktura, sprzedaż bezrachunkowa)
4) PDOP (podatek dochodowy od osób prawnych)
– podleganie opodatkowaniu a płacenie podatku
– definicje potrzebne do wypełniania uepika (przychody podatkowe, koszty podatkowe, koszty uzyskania przychodu, koszty niestanowiące uzyskania przychodu)
– koszty uzyskania przychodu i koszty niestanowiące – skąd wiedzieć które są które, jak je rozpoznawać i przypisywać do odpowiednich kolumn
– zwolnienia przedmiotowe (art 17 PDOP – wyjątki) – czyli co jest zwolnione z podatku
– NKUP (art 16 PDOP – wyjątki) – czyli co zawsze będzie NKUPem i dlaczego
– definicja: wydatek bezpośrednio sfinansowany z przychodów zwolnionych (jedna z kolumn UEPiK)
5) Darowizna dla KGW
– co to jest darowizna
– czy KGW mogą przyjmować darowizny, jakie i w jaki sposób (darowizna pieniężna/rzeczowa)
– jaka dokumentacja będzie potrzebna
– kiedy i ile z tej darowizny darczyńca może uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym PIT/CIT
3. Prowadzenie UEPiK
1) Co to są dokumenty księgowe (omówienie dokumentów wymienionych w rozporządzeniu MF)
2) Omówienie wzoru ZPiK (zestawienie przychodów i kosztów)
3) Omówienie księgowania dokumentów w ZPiK
4) Omówienie wzoru ZPF (zestawienia przepływów finansowych)
5) Omówienie księgowania w ZPF
4. Wypełnianie CIT oraz załączników
 
Szkolenie jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby zgłaszające się na szkolenie zostaną poproszone o wypełnienie wymaganych projektem formularzy rejestracyjnych przed rozpoczęciem szkolenia (zapraszamy do przyjścia 15 minut wcześniej)

Liczba miejsc jest ograniczona – prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 os. z organizacji. Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu mailowo na adres: akosowska@cofund.org.pl (wpisując imię, nazwisko, nazwę organizacji i nr tel.).

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
tel. 885 244 697 | e-mail: lwachowski@cofund.org.plFundacja Fundusz Współpracy
Biuro w Ostrołęce
ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka

Opublikowano: 2 czerwca 2021
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3