• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Szkolenie w Troszynie 04-11-2020- zmiana godzin

na stronęInformujemy, że zmianie uległy godziny szkolenia na temat – Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach naboru wniosków numer II/2020  dotyczących przedsięwzięcia „Zasoby a Przedsiębiorczość” .

Miejsce:  Biuro LGD, ul. Polna 15 w Troszynie

Termin: 04-11-2020 r.

Godziny: od 11:00 do 15:00

Opublikowano: 3 listopada 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey