• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Umowa grantowa – podpisana

Z przyjemnością informujemy że wkrótce przystępujemy do realizacji projektów grantowych! 

Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza” zawarło umowę z Województwem Mazowieckim o przyznaniu pomocy na realizację operacji „ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywność – I” mającej na celu:

„wzmocnienie kapitału społecznego poprzez podjęcie i realizowanie inicjatyw integrujących lokalne społeczności miejscowości z obszaru LGD włączających grupy defaworyzowane z wykorzystaniem lokalnej tożsamości”

W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godzinie 14:00 w siedzibie LGD przy ul. Polnej 15 w Troszynie zostaną podpisane umowy pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” a grantobiorcami. Następnie odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat prawidłowej realizacji i rozliczenia zadania. Zapraszamy i życzymy powodzenia!

 

Opublikowano: 30 lipca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey