• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

MILA w Opęchowie

DSCN2908Gmina Troszyn zrealizowała projekt polegający na utworzeniu miejsca integracji w miejscowości Opęchowo. W ramach projektu powstał plac zabaw z miejscem do ćwiczeń i ławeczkami. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023. Szczegóły dotyczące operacji:

Tytuł operacji: Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Opęchowo

Beneficjent: Gmina Troszyn

Czas realizacji operacji: od 28 kwietnia 2017 r. do
27 marca 2019 r.

Zakres w ramach którego zrealizowano operacje: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

Przedsięwzięcie LSR, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: MILA – Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności

Kwota uzyskanego dofinansowania:  38 119,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 59 907,57 zł

Całkowita wartość operacji: 88 898,00 zł

Zdjęcia – zobacz

Opublikowano: 12 listopada 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3