• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Utworzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Boruty

IMG 20171206 115243

Tytuł:  „Utworzenie miejsca rekreacyjno integracyjnego w miejscowości Boruty”

Beneficjent: Gmina Rzewnie

Czas realizacji operacji: od 4 kwietnia 2017 do 19 grudnia 2017 r.

Działanie, w ramach którego zostało udzielone wsparcie: „MILA-Miejsce Integracji i Lokalnej Aktywności (MILA)”

Kwota uzyskanego dofinansowania: 44 542,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 70 002,83 zł

Całkowita wartość operacji: 88 690,11 zł

Opis operacji: Na niezagospodarowanej działce wykonano urządzenia terenu rekreacyjno – integracyjnego dla mieszkańców wsi – siłownię plenerową (urządzenia fitness do treningu brzucha, górnych partii mięśni oraz treningu ogólnorozwojowego), plac zabaw ( zestaw zabawowy, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak sprężynowy, huśtawka wagowa, młynek sprawnościowy, ławkostół) oraz altanę i ławeczki wolnostojące. Wszystkie w/w elementy zapewniają ofertę dla różnych grup społecznych i wiekowych. Siłownia plenerowa skierowana jest dla młodzieży, a także osób w średnim wieku. Plac zabaw jest idealnie dopasowany do najmłodszej grupy wiekowej zaś altana jest idealnym miejscem dla osób starszych.

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 21 lutego 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3