• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

ZAPROSZENIE

Przechwytywanie       ZAPROSZENIE

            W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” serdecznie zapraszam na XVIII Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 24-06-2019 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Goworowie ul. Ostrołęcka 21.

Planowany porządek obrad:

 Z poważaniem:

Marzena Joanna Jastrzębska

Prezes Zarządu

W związku z wymaganą obecnością 1/3 liczby członków uprzejmie proszę o uczestnictwo w  posiedzeniu.  Potwierdzenie udziału czy też nieobecność na spotkaniu można zgłaszać w biurze LGD pod nr tel. 29 7671825 lub drogą e-mailową: lgdzascianekmazowsza@wp.pl.

Materiały dotyczące obrad XVIII Walnego Zebrania Członków:

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań ,

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

PROTOKÓŁ XVII Walnego Zebrania Członków

Opublikowano: 9 czerwca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey