• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztat refleksyjny

DSC 0035W dniu 22.02.2019 r. odbył się warsztat refleksyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady, Zarządu, członkowie Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji LSR, Zespołu ds. aktualizacji LSR, beneficjenci oraz mieszkańcy obszaru LGD.

Warsztat refleksyjny jest to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii.

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez biuro LGD.

Wszystkim dziękujemy za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym. Wypracowane wnioski zostaną wykorzystane do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji LSR.

Zdjęcia – zobacz.

Prezentacja – zobacz.

 

Opublikowano: 6 marca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey