• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztat refleksyjny

2Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Warsztat odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. o godzinie 13:00 w Centrum Kultury w Troszynie.

Spotkanie będzie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023, w szczególności w zakresie poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ocenę dotychczasowych efektów i zmian jakie zaszły na obszarze działania LGD „Zaścianek Mazowsza”.

 Tematyka warsztatów jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

Chęć udziału w spotkaniu  proszę zgłaszać na załączonym formularzu na adres LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn w terminie do dnia 20  lutego 2020 r.

Udział w warsztacie  jest bezpłatny dla uczestników.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Marzena Jastrzębska

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Harmonogram warsztatu – pobierz

Opublikowano: 3 lutego 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey