• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztat refleksyjny już w lutym

Szanowni Państwo już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się w lutym. Spotkanie będzie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023, w szczególności w zakresie podziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ocenę dotychczasowych efektów i zmian jakie zaszły na obszarze działania LGD „Zaścianek Mazowsza”.

Tematyka warsztatów jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

Więcej informacji ukaże się już wkrótce na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano: 1 lutego 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.