Warsztat refleksyjny

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Warsztat odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 w Centrum Kultury w Troszynie.

Spotkanie będzie miało na celu bieżącą analizę procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023, w szczególności w zakresie podziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ocenę dotychczasowych efektów i zmian jakie zaszły na obszarze działania LGD „Zaścianek Mazowsza”.

 Tematyka warsztatów jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich, liderów lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

Chęć udziału w spotkaniu  proszę zgłaszać na załączonym formularzu na adres LGD „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn w terminie do dnia
12  luty 2018 r.

Udział w warsztacie  jest bezpłatny dla uczestników.

Z poważaniem:

Prezes Zarządu

Marzena Jastrzębska

 

Formularz zgłoszeniowy – pobierz.

Harmonogram warsztatu – pobierz.