• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztaty i spotkania doradcze dla grantobiorców

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że zgodnie z prośbami potencjalnych grantobiorców organizowane będzie doradztwo indywidualne i grupowe spotkania w terminach ustalonych z grupami zainteresowanymi wnioskowaniem o powierzenie grantów.

Osoby i grupy zainteresowane wnioskowaniem o granty prosimy o ustalanie terminu i miejsca z biurem LGD, tel. 29 767 18 25 lub e-mail lgdzascianekmazowsza@wp.pl

W związku z brakiem zgłoszeń warsztaty dotyczące przygotowania wniosków o powierzenie grantów w dniach 4-5 października 2018r. są odwołane.

Opublikowano: 2 października 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.