• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztaty spożywcze w Radomiu

DSC 0318Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zrealizowało projekt tzw. operację własną pt. „Wiedza i Innowacje  – I”. Operacja przyczyniła się do realizacji  „Strategii Rozwoju Lokalnego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023″ i współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zorganizowanie bezpłatnych dwudniowych warsztatów dla 60 mieszkańców, w tym przedstawicieli grup defaworyzowanych z obszaru 5 gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn. Tematyka warsztatów dotyczyła przetwórstwa spożywczego, w szczególności przetwórstwa mleka, mięsa, zbóż i owoców. Ponadto zajęcia obejmowały treści związane z : przepisami  dotyczącymi sprzedaży produktów przetworzonych, technologią produkcji, wymaganiami higienicznymi, bezpieczeństwem żywności, zagrożeniami w przetwórstwie żywności, wymaganiami prawno – administracyjnymi przy zakładaniu małego przetwórstwa, poszukiwaniem ciekawych, nowatorskich pomysłów na działalność gospodarczą, zasadami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, działaniami mającymi wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu w przetwórstwie.

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili ofertę edukacyjną, uznali ją za adekwatną do swoich potrzeb i oczekiwań. Oferta przyczyniła się do wzrostu ich wiedzy i umiejętności w zakresie przetwórstwa spożywczego.

Zdjęcia z warsztatów I termin – zobacz

Zdjęcia z warsztatów II termin – zobacz

 

Przechwytywanie6

Opublikowano: 3 kwietnia 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey