• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warsztaty spożywcze w Radomiu

DSC 0314

W dniach 28 lutego – 1 marca 2019 roku 30-stu mieszkańców gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn wzięło udział w warsztatach z przetwórstwa spożywczego. Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza” w ramach tzw. operacji własnych zawartych we wdrażanej „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023″. Zajęcia zostały przeprowadzone w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Warsztaty obejmowały zarówno wykłady, jak i zajęcia praktyczne. Uczestnikom została przekazana wiedza w szczególności na temat przepisów dotyczących sprzedaży produktów przetworzonych, technologią produkcji, wymaganiami higienicznymi, bezpieczeństwem żywności, z wymaganiami prawno – administracyjnymi przy zakładaniu małego przetwórstwa, poszukiwaniem ciekawych, nowatorskich pomysłów na działalność gospodarczą, działaniami mającymi wpływ na ochronę środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu w przetwórstwie. Największym jednak uznaniem uczestników cieszyły się zajęcia praktyczne polegające na produkcji wędlin, serów, mąki i soków. W odpowiednio wyposażonych salach masarni, mleczarni, młyna i tłoczni soków odbyła się prezentacja produkcji artykułów spożywczych, w której uczestnicy projektu wzięli aktywny udział.

Zdjęcia z I warsztatów – zobacz

Przechwytywanie6

Opublikowano: 13 marca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey