Film

Film informujący przedstawia przykładowe projekty i działania realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015 tj. gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn.

Film promujący LGD Zaścinek Mazowsza wersja 5 min

Film promujący LGD Zaścinek Mazowsza wersja 5 min (Angielski)

Film promujący LGD Zaścinek Mazowsza wersja 20 min

duże logo