• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Nasze publikacje

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Kobiety Zaścianka - inicjatorkami rozwoju lokalnego (4.18MB)
Dodano: 27/11/2014
Opis: Publikacja z przepisami potraw wigilijnych - FIO 2014

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Z kart naszej historii - dzieje ziem nadorzańskich (7.83MB)
Dodano: 16/06/2014
Opis: Zadanie: Informowanie o historii obszaru LGD - konferencja

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Ulotka - Quest "Między Ciskiem, a Lipianką" (1.14MB)
Dodano: 10/09/2013
Opis: Zadanie: Quest w Lipiance - szkolenie

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Publikacja (4.46MB)
Dodano: 15/05/2013
Opis: "Złap ten smak - czyli poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Ulotka str 1 (585.20KB)
Dodano: 18/03/2011
Opis: zadanie: "Rozpowszechnienie informacji o LSR wśród lokalnej społeczności"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Ulotka str 2 (202.06KB)
Dodano: 18/03/2011
Opis: zadanie: "Rozpowszechnienie informacji o LSR wśród lokalnej społeczności"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Mapa LGD (1.45MB)
Dodano: 18/03/2011
Opis: zadanie: "Mapa promocyjno-turystyczna"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Folder (3.32MB)
Dodano: 18/03/2011
Opis: zadanie: "Mapa promocyjno-turystyczna"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Ulotka str 1 (56.73KB)
Dodano: 04/05/2011
Opis: zadanie: "Spotkanie aktywizujące lokalną społeczność"

http://zascianekmazowsza.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif Pobierz: Ulotka str 2 (71.86KB)
Dodano: 04/05/2011
Opis: zadanie: "Spotkanie aktywizujące lokalną społeczność"

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.