• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Warunki przyznania pomocy w ramach przedsięwzięcia MILA

1W związku z trwającym naborem wniosków nr I/2020 w zakresie przedsięwzięcia MILA – Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przypomina o najważniejszych warunkach przyznania pomocy.

Zgodność z LSR.

Wnioskodawcy przedsięwzięcia MILA powinni w swoich operacjach wykazać m.in.:

Zgodność z PROW.

Dodatkowo Wnioskodawca w swojej operacji powinien wykazać, że:

Minimum punktowe – 10.

Kryteria wyboru operacji – przejdź.

 

 

 

Opublikowano: 28 kwietnia 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey