• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Webinar – jak przygotować wniosek do BMK

lOrganizator – Bardzo Młoda Kultura – Mazowieckie zaprasza do udziału w webinarium o pisaniu projektów i pozyskiwaniu wsparcia.

Termin: 16-06-2020 r. godz. 15:00 – 16:00

Podczas webinarium zostaną przekazane informacje w jaki sposób przygotować wniosek o wsparcie projektu w ramach BMK – Mazowieckie. Nabór wniosków do 24 czerwca. Organizator webinarium szczegółowo omówi zarówno formularz wniosku jak i kryteria oceny.

 

Opublikowano: 15 czerwca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

info3