• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Podpisanie umowy – operacja własna LGD

47320570 2257288551216955 1756813014733946880 nJuż wkrótce mieszkańcy obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” będą mogli wziąć udział w warsztatach z przetwórstwa spożywczego.

3 grudnia 2018 roku w Prezes LGD – Marzena Jastrzębska podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu pt. „Wiedza i Innowacje – I”. Projekt zakłada udział 60 mieszkańców z obszaru gmin: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn. Dwudniowe warsztaty będą obejmowały między innymi tematykę związaną z przepisami dotyczącymi sprzedaży produktów przetworzonych, technologią produkcji,  bezpieczeństwem żywności, wymaganiami prawno – administracyjnymi przy zakładaniu małego przetwórstwa. Uczestnicy warsztatów wezmą również udział w praktycznych zajęciach z wyrobu produktów spożywczych, takich jak: sery, wędliny, czy  soki.

Rekrutacja uczestników projektu planowana jest na luty przyszłego roku.
Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie www.zascianekmazowsza.pl .

Zapraszamy do udziału.

Przechwytywanie6

Opublikowano: 5 grudnia 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.