Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, że funkcjonowanie LGD finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020