• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Wizyty studyjne dla sektora społecznego – rekrutacja

rekrutacja uczestników 2Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”(LGD) informuje, że
od dnia 2 marca do dnia 3 kwietnia 2020 roku
prowadzi rekrutację uczestników projektu KOMPETENCJE SPOŁECZNE – I

Zakres Projektu obejmuje realizację BEZPŁATNYCH, TRZYDNIOWYCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH POŁĄCZONYCH Z WARSZTATAMI DRAMOWYMI I PROJEKTOWYMI, które stanowią ofertę edukacyjną skierowaną do 40 przedstawicieli organizacji i grup z sektora społecznego z obszaru LGD (gminy: Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie, Troszyn).

Organizator zapewnia:

Terminy wyjazdów:

I grupa : 13 – 15 maja 2020 r.

II grupa : 29 – 31 maja 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin realizacji projektu dostępne poniżej. Wypełniony formularz zgłoszeniowy złożyć należy w biurze LGD w Troszynie przy ulicy Polna 15.

Plakat – pobierz

Regulamin realizacji projektu – pobierz

Formularz zgłoszeniowy – pobierz

Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna) – pobierz

Harmonogram i program – pobierz

Opublikowano: 2 marca 2020
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey