• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

XVII Walne Zebranie Członków

DSC 003028 listopada 2018 roku w Centrum Kultury w Troszynie odbyło się XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”.

Prezes Zarządu Pani Marzena Jastrzębska otworzyła posiedzenie i przywitała wszystkich zebranych członków LGD, następnie przedstawicieli gmin Goworowo, Troszyn, Rzewnie, Rzekuń i Czerwin: Piotra Kosiorka – Wójta Gminy Goworowo, Edwina Mierzejewskiego – Wójta Gminy Troszyn, Wiesława Chrzanowskiego – Wójta Gminy Rzewnie, Bartosza Podolaka – Wójta Gminy Rzekuń oraz Grzegorza Długokęckiego – Wójta Gminy Czerwin.

Na przewodniczącego wybrany został Pan Mieczysław Mierzejewski. XVII Walne Zebranie Członków dla zapewnienia sprawnego przebiegu obrad powołało również Sekretarza – Panią Annę Tyszkę oraz Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli Krystyna Manowska, Irena Niemira i Edmund Szabłowski.

Walne Zebranie Członków podjęło 2 uchwały:

Zdjęcia – zobacz.

Opublikowano: 4 grudnia 2018
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.