• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

FIO – Mazowsze Lokalnie – spotkania informacyjne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” jako Ambasador Programu zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących Programu FIO – Mazowsze Lokalnie w związku z trwającym konkursem.

FIO – Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych, także uzyskają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

• Co zrobić aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu „FIO-Mazowsze Lokalnie”?
• Jakie przykładowe pomysły były dofinansowane w ubiegłych latach?
• Jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt?

Kto może otrzymać mikrodotację w konkursie „FIO-Mazowsze Lokalnie”?

a) Grupy nieformalne
b) Grupy samopomocowe
c) Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację a ich budżet nie przekracza 25 tys. zł.

Spotkania odbędą się:

Program spotkań:

13.55 – 14.00 – Rejestracja uczestników i uczestniczek

14.00 – 14.30 – FIO-Mazowsze Lokalnie – zasady konkursu – czas na pytania i odpowiedzi

14.30 – 15.00 – Inspiracje – prezentacja wybranych projektów realizowanych w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie w ubiegłych latach – dyskusja o potrzebach lokalnych

15.00 – 15.15 – Przerwa

15.15 – 17.00 – Zajęcia praktyczne pozwalające przygotować własny pomysł do konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie

Zgłoszenia udziału pod numerem telefonu 29 767 18 25.

Opublikowano: 6 marca 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.