• Kontrast
  • Powiększ
  • Powiekszony tekst z kontrastem
  • Wyłącz kontrast i powiększenie
Strona internetowa gminy Rzewnie Strona internetowa gminy Goworowo Strona internetowa gminy Czerwin Strona internetowa gminy Rzekuń Strona internetowa gminy Troszyn

Zaproszenie do udziału w szkoleniach LGD

PrzechwytywanieStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach na temat zasad ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach planowanych naborów wniosków w 2019 roku dotyczących przedsięwzięć: „Zasoby a Przedsiębiorczość” oraz „Start Produkcji i Usług”.

Szkolenia skierowane są do mieszkańców z terenu gmin Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie oraz Troszyn.

 

 

Data Godzina Miejsce szkolenia Do pobrania
09-05-2019 r. 10:00 – 15:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rzewniu, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie
sala dostępna dla osób z niepełnosprawnością
Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkolenia

13-05-2019 r. 14:00 – 19:00 biuro LGD „Zaścianek Mazowsza” Troszyn,
ul. Polna 15, 07-405 Troszyn
Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkolenia

15-05-2019 r. 10:00 – 15:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
sala dostępna dla osób z niepełnosprawnością
Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkolenia

21-05-2019 r. 10:00 – 15:00 budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie, ul. Szkolna 1. 07-407 Czerwin
sala dostępna dla osób z niepełnosprawnością
Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkolenia

23-05-2019 r. 10:00 – 15:00 sala konferencyjna Urzędu Gminy w Goworowie,
ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo
sala dostępna dla osób z niepełnosprawnością
Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram szkolenia

 

Chęć udziału w szkoleniach proszę zgłaszać na załączonym formularzu drogą elektroniczną:  e-mail: lgdzascianekmazowsza@wp.pl lub osobiście/pocztą do biura LGD na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” ul. Polna 15, 07-405 Troszyn.

Zgłoszenia przyjmowane są do 06-05-2019 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data nadesłania poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje w biurze LGD oraz pod numerem telefonu 29 767 18 25.

 

 

oznakowanie na stronę LGD

Opublikowano: 8 kwietnia 2019
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie".

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Robert Quinn Womens Jersey